Az élet néha csalóka, nem lehet tudni sokszor hová vezet, mi miért történik, néha le kell menni a dolgok mélyére, hogy az ember átformálódhasson és megcsillanthassa igazi fényét:) A legfontosabb, hogy higgyünk önmagunkban és az életben és hozz ki magunkból a lehető legjobbat:)

Csitrakári

2011.02.16. 16:57

A Nemzeti Táncszínházban voltam tegnap a Csitrakári elöadáson:" Táncképek India magyar festőnője emlékére"

Az idő

2011.02.09. 16:38


Egy ideje foglalkozom már az idő kérdésével, szeretném megérteni, miért, mikor, mitől tűnik gyorsabbnak, lassabbnak stb, valóban gyorsul e most korszakunkban, és kb. 30 fölött miért megy gyorsabban, mint gyerekkoromban és egyéb nagyon fontos kérdések az idővel kapcsolatban.

Kíváncsi vagyok ki hogyan látja az időt, neki mitől tűnik, lassúnak, vagy gyorsnak, hogyan tudjuk befolyásolni, jól beosztani, helyesen kitölteni.

Az idő, mint energia, igen fontos tényező, ez a rendelkezésünkre álló energiák összessége, az életidőnk, ez az amivel a mi erőnk jól gazdálkodni..az én dolgom a napjaimat, az óráimat minőségben vezetni és eltölteni...a saját időm a saját kezemben van...

Az idő, ahogy én érzékelem, hol  lassabban, hol gyorsabban telik, hol sok, hol kevés, gyerekkoromban lassabban telt, most mintha gyorsabban telne és én szeretném megfejteni a titkát és tudni jól kezelni ezt az energiát....

Az idő kitöltés relatív voltát is már tapasztaltam, azt például, hogy ugyanannyi idő alatt egyszer kevesebb, máskor több dolgot tudtam elintézni, hogy amikor ugyanannyi idő alatt sok dolgot kellett elintéznem, egyszerűen valahogy mégis belefért az időmbe...
 

Ebből arra kezdtem el következtetni, hogy lehet, hogy a gondolkodásmódunkat kellene megváltoztatnunk, a nincs rá időm, nem tudom megcsinálni x.y dolgot, helyett az x.y és z dolgot szeretném ma elintézni és akkor egyszerűen úgy alakul, hogy lesz rá időm.
Tehát az idő központúság helyett a cselekvés központú gondolkodást célszerű elsajátítani….és, ha ez igaz, akkor az számomra azt jelenti, hogy minden vágyam belefér, minden vágyam megvalósulhat...

A Titok

2011.02.01. 21:35

Amikor először láttam a filmet sok minden egyből összeállt bennem:

A gyerekkoromat elhagyva,( amikor mindent a szüleim határoztak meg a számomra és nem sok befolyással voltam az életem alakulására, a szülei döntöttek a fejem fölött, hogy mikor hová megyünk és mit csinálunk stb), szinte döbbenetes hatással volt rám a felismerés kb 19 éves koromtól, hogy de hiszen  én irányítom az életemet!,

hogy a dolgok nemcsak úgy megtörténnek velem, hanem pontosan azok a dolgok történnek meg velem, amiket én döntök, hogy elkötözöm e otthonról, hogy milyen hivatást választok, hogy milyen párt választok, hogy összeházasodunk e, hogy mivel akarom tölteni a napjaimat, mit eszek meg és mit nem, mit hallgatok meg és mit nem, mit nézek meg és mit nem stb.

Ez a felismerés döbbenetes hatással volt rám, ahogy gyerekkorom passzív élethelyzetét,  -hogy a szüleim a fejem felett döntöttek- elhagyva rádöbbentem, hogy én vagyok az, aki meghatározza a saját életemet!

És most már csak az a feladatom, hogy tudatosan és pozitívan teremtsek a tudatommal egyre szebb dolgokat az életemben és mindenkinek ezt kívánom:)

Életérzés

2011.01.16. 22:25

 

 
 
“Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: “Köszönöm”, az is elegendő lenne.” (Meister Eckhart)
 
“Mutass nekem egy hálátlan, de mégis boldog embert.” (Zig Ziglar)
 
Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.” (Alphonse Karr)
 
“Tanuljuk meg, hogy a barátságunkat más iránt addig mutassuk ki, amíg él, és nem halála után.” (Scott Fitzgerald
 
Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.”
(Márai Sándor: Füves könyv – Önmagamról)
 
 
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
 

Az a miénk, amit értékelünk, amiért hálásak vagyunk. Azért, mert, amire figyelünk azt erősítjük, azt vonzzuk be az életünkbe. Amit szeretünk, amit értékelünk, arra gondolunk és abból még többet vonzzunk be az éleünkbe:) Ez a hála ereje:

Szeretem a hálát.
Főleg reggelente érzem, mikor fölébredek és besüt a szobámba a nap.
Fölkelek, egy nagyot nyújtózom és mosolygok, nagy levegőt veszek és hagyom, hogy szétáradjon bennem a hála, a reggelért, az előttem álló csodálatos napért, a bolygóért, ahol élek és az egész életemért.
Szeretem ezt az érzést, amikor érzem a hálát a szívemben. Egészen máshogy indul ilyenkor a nap, máshogy indulok el otthonról, egészen máshogy gondolok az előttem álló feladatokra, a körülöttem lévő emberekre, a munkámra. Másként telik így a nap, valahogy kedvesebben néznek és mosolyognak rám az emberek, kedvesebben beszélnek velem a munkatársaim és én is velük. Még a nehézségeket is könnyebben kezelem. Ami máskor felidegesített volna, egy kellemetlen ügyintéző, negatív kolléga vagy a rossz időjárás, most az is egyszerűnek, jelentéktelennek, vagy épp szórakoztatónak tűnik.
Mert hálás vagyok, hálás vagyok, mindazért a szépért és jóért, ami körülvesz, ami meg nem annyira jó azon meg igyekezem változtatni, javítani.
 
Miért is lehetek hálás?
Hogy van hol laknom, van munkám, van családom, vannak barátaim, biztonságos környezetben élek, van, aki gondol rám és szeret és van, akire én gondolhatok és én szerethetek. Jó, amikor így tudok érezni és így telhet el egy napom és azon igyekezem, hogy minél többször érezhessem át ezt az érzést, mert így minden jobb, szebb, színesebb és könnyebb azon a napon.
 
Mit is érzünk, amikor hálásak vagyunk?
Azt érezzük, hogy de jó, hogy élünk, azt érezzük, hogy a világunkban rend van, hogy harmónia és biztonság vesz minket körül, amelyben fejlődhetünk és kibontakozhatunk.
Nekem ez a hála érzése.
 
A hálát őrizni kell a szívünkben
 Mert, amiért az ember nem hálás, azt nem értékeli és, amit nem értékel, arra nem figyel oda és, amire nem figyel, arra nem fordít energiát, amire nem fordít energiát, azt elhagyja az életéből, legyen az akár munka, elért eredmény, barát, családtag, jó érzés, pénz stb.
Ha nem értékeljük a munkánkat, a családunkat, a barátainkat, akkor könnyen elfelejthetjük, elveszíthetjük őket.
  
Ébredjünk minden nap úgy, ha lehet, hogy hálát adunk a körülöttünk lévő dolgoknak, embereknek. Mert, amire figyelünk, amit értékelünk, amit szeretünk és amiért hálásak vagyunk, arra figyelünk és az megnövekszik az életünkben, abból még többet kapunk.
Legyünk hálásak az előttünk álló napért, a jó időjárásért, a munkánkért, a családunkért, a barátainkért, a társunkért, az egészséges testünkért, az elért eredményeinkért, a pénzünkért, az örömeinkért, legyünk hálásak ezekért a dolgokért, értékeljük, szeressük ezeket a dolgokat, figyeljünk oda ezekre és ezek a dolgok növekedni fognak az életünkben.:)
  
 

Jonas Gerard imádom:)

2011.01.15. 10:16

A filmek tudattalan programjai

2011.01.15. 09:19

A filmeket ideje tudatosan néznünk, hogy milyen üzenetet, mondanivalót, programot közvetítenek a film készítői. Oda kell figyelnünk teljes tudatosságunkkal, hogy milyen gondolatot engedünk be az agyunkba, minek a hatását engedjük meg érvényesülni. 

Mert az az igazság, hogy amit nézel, amit olvasol, amit mondasz, amit eszel és, amit gondolsz azzá leszel!!!

Álljunk ellen a mentális szemétnek, amit el akarnak hitetni velünk!

Ez egy folyamatos gondolati gyomlálást, tisztítást és odafigyelést igényel, tulajdonképpen egy életprogramot odafigyelni, hogy mit engedek be az agyamba a külvilág felém özönlő üzenetei és programozásai közül.( könyvek, média, reklámok, szülők és tanárok programozásai, sugallatai stb közül)

Fordítsuk figyelmünket a pozitív, felemelő, támogató gondolatok, hitrendszerek felé:)

A probléma meghaladása

2011.01.01. 13:58

 

A problémákat nem lehet megoldani  éppen azon a szinten, ahol létrehoztuk őket. A problémák kezelésére tudati váltásra,más nézőpontra van szükség. A problémákat gyakran nem megoldani, hanem meghaladni lehet.

“A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

" Beláttam, hogy a legnagyobb és legfontosabb életproblémák, alapjában véve mind megoldhatatlanok. Annak is kell lenniük, hiszen azt a szükségszerű polaritást fejezik ki, amely minden önszabályozó rendszer legsajátabb része. Megoldani soha nem lehet őket, csak túlnőni rajtuk.....gyakorta láttam, hogy bizonyos emberek egyszerűen túlnőnek egy problémán, amellyel mások teljes kudarcot vallanak... erről a túlnövésről kiderült, hogy  ez a tudatosság szintjének emelkedése. Az illető látókörébe bekerült egy magasabb, vagy messzebre mutató nézőpont,s horizontjának ezzel a kibővülésével a megoldhatatlan probléma elveszítette sürgető szorítását. Nem került be az elfojtás és a tudattalan szférájába, hanem csak más fényben túűnt fel, s így más is lett. Ami alacsonyabb szinten a legvadabb konfliktusokra adott volna alkalmat, az most a személyiség magasabb szintjéről nézve olyan volt, mintha egy magas hegy csúcsáról figyelné valaki a völgyben duló vihart. Ez persze a vihar valóságából mit sem vett el, de az adott személy már nem benne állt, hanem fölötte." Carl Gustav Jung

Újév új élet

2010.12.30. 17:58

Nagyon fontos végiggondolni az életünket, az elmúlt évet és megtervezni a következő évünket ugyanis:

"Ha ugyanúgy éled tovább az életed, ahogyan eddig tetted, akkor ugyanolyan eredményeket fogsz kapni, mint korábban."

Ezért tervezzük meg azt, hogy mit szeretnénk másképp csinálni a következő évben, hogyan szeretnénk javítani életünk minőségét, írjuk le ezeket a lépéseket és valósítsuk is meg őket, lépésről lépésre:)

Boldog és Eredményes Újévet kívánok Mindenkinek!

 

A festés

2010.12.29. 10:03

Így is lehet festeni, kedves, dinamikus, inspiráló, kellemes:)

Popper Péter

2010.12.28. 22:52

 A Popper Pétert nagyon szeretem, szerencsém volt, hogy engem még az egyetemen tanított, később pedig majdnem minden könyvét elolvastam már. Ez az egyik legjobb, legelkondolkodtatóbb értekezése, amelyet mostanában láttam.

A gazdasági válság oka

2010.12.25. 22:53

A mai kor hipnotizálásai,például gyerekkori neveltetés, szülők, tanárok hatásai, a reklámok hatásai ellen az ellenszer a meditáció!

El lehet kezdeni kis lépésekben is, bármely tipusa jó lehet, ülve, fekve, mozgásos, légzésre figyelős, vagy mantrázós, vagy csendes, nyitott, vagy csukott szemmel végzendő is.

 A lényeg a cselekedeteink, életünk, tudatosítása, hogy mit miért teszek a napjaim során: vajon ezt tényleg én szeretném e, ez e az én valódi vágyam megtenni életem során, vagy egy rossz szokás, egy régi szülői program, vagy egy reklám befolyása alatt állok e?

 Azoknak, akik el akarnak adni nekünk valamit,( pl: gyógyszereket,vagy alkoholt is) vagy befolyásolni akarnak minket valamire:, vedd ezt, edd azt, szavazz erre vagy arra, csináld, vagy épp légy passzív életed során, az altatás az érdekük és a tudatunk befolyásolása, akár a médián kersztűl is:

Kulcsfontosságú a felébredésünk végre mielőbb:)

Feldmár András

2010.12.23. 10:15

Idézetek

2010.12.01. 23:21

Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e vagy sötétet; mert amit gondoltál, megteremtetted.Weöres Sándor
 

"A nyugtalanságot, a szorongást,
a feszültséget és az aggódást - valamennyi a félelem különböző formája -
a túl sok jövő és a nem elegendő jelen okozza. A bűntudatot, a
megbánást, a neheztelést, a sérelmeket, a szomorúságot, a keserűséget és
a nem megbocsátásnak valamennyi formáját a túl sok múlt és a nem
...elegendő jelen okozza." Eckhart Tolle

Joshua Redman és Brad Mehldau

2010.11.25. 23:10

A mai estén álmaim egyik jazz koncertjén voltam a Müpában!

Ez egyszerűen fantasztikus, inspiráló, filmszerű, varázslatos, nagyszerű. Árad belőlük a magas szinvonal és a virtouzitás könnyedségének összjátéka.Engem teljesen elvarázsolt és oda vitt, ahol lenni szeretnék.

 

Kövi Szabolcs

2010.11.25. 08:26

A Vágy videó

2010.11.25. 08:12

Ime egy videó, amely segít átgondolni, összefoglalni és megvalósítani a célokat, ilyet bárki készíthet magának, vagy ki is ragaszthatja egy kartonra otthon a lakása falára a vágyait ábrázoló képeket.

 Mindkettő nagyon eredményes és már önmagában az is nagyon hasznos, hogy végre végiggondoltuk mi mindent is szeretnénk megvalósítani, hoszzú, eredményes, boldog és kiteljesedett életünk során:)

A célok megvalósítása

2010.11.24. 16:16

Ez a videó számomra két fontos dologról is szól, egyrészt arról, hogy legyenek hosszútávú céljaink, képzeljük el és döntsük el a céljainkat és az életünket. Legyenek kész a terveink, hogy hogyan képzeljük el az életünket 5, 10, 25, 50 év múlva. Ez nagyon nagyon fontos, hiszen honnan tudjuk, hogy merre is akarjuk vezetni az életünket, ha nem gondoltuk azt át  egyszer sem még életünk végéig részletesen.

Másrészt egy technikai segítség is szerepel benne, mégpedig az, hogy írjuk össze a vágyainkat, céljainkat, az életünkkel,a munkánkkal, otthonunkkal, vagy bármi mással kapcsolatban, amit csak szeretnénk az életben. Ezután egy karton lapra, vagy egy füzetbe be is ragaszthatunk képeket, melyek hasonlítanak a vágyott dolgokra, ezt hívják vágytérképnek. És kezdjünk el nézelődni, olvasni, foglalkozni azokkal a területekkel, amelyekre vágyunk.:)

Szines világ:)

2010.11.23. 22:57

 

Elgondolkodtató számomra és újra és újra rácsodálkozom, hogy még ha egy közösséghez is tartozom emberekkel, mégha évek óta is ismerek embereket és hasonlóan is gondolkodunk, hasonló könyveket olvastunk, úgymond jól ismerjük és megértjük egymást még így is mennyire különbözőek vagyunk, ahány ember, annyi világ és ez érdekes:)

 Ez onnan jutott eszembe, hogy beleolvastam néhány nagyon kedves barátomnak a blogjába és egyből feltűnt, hogy ugyanazokat a könyveket olvastuk mégis mennyire máshogy álltak ezek össze bennünk:)

És mindez számomra nagyon szép és nagyon szines és nagyon inspiráló:)

A Kreativitás Törvénye

2010.11.18. 09:47

A meditáció

2010.11.18. 09:37

A meditációnak számos előnyös, egészséges hatása van, nyugalom, béke, harmónia, jobb látás, jobb koncentrációs képesség, egyéb lelki és spirituális előnyök, immunerősítés az öregedés gátlása....megfiatalodás:) Én 10 éve meditálok minden nap rendszeresen és imádom:)

http://www.origo.hu/egeszseg/20101121-meditacio-oregedes-immunrendszer-telomeraz-uj-eredmeny-a-pszichoszomatikus-jelensegeknel.html

http://www.egeszsegkalauz.hu/lelki-egeszseg/meditacioval-a-lelek-egeszsegeert-105919.html

A Víz

2010.11.18. 09:29

Pénz és Szeretet

2010.11.16. 23:20

Ez egy nagyon inspiráló és szép videó, a pénz és a vállalkozások negatív szemlélete helyett a pénzt a szeretet eszközévé teszi és ezzel az egész pénzügyi és üzleti hozzáállásunkat átszínezhetjük:)